Om Klikfunding

Klikfunding, rådgiver og hjælper danske patient- og medlemsforeninger med fundraising, der for mange foreninger er et nødvendigt supplement til indtægterne fra bl.a. medlemskontingenter og tipsmidler.

Vi hjælper den enkelte forening med at planlægge, strukturere og eksekvere 4 årlige Klikfunding-kampagner á hver min. én måneds varighed. Målet med kampagnerne er at tilføre foreningen ny kapital og hverve nye medlemmer.

Et andet formål med Klikfunding-kampagnerne er at skabe optimale rammer for en tættere dialog, interaktion og relation mellem foreningen og dens medlemmer.

Kampagnerne kan også være med til at fastholde medlemmerne. 

Shop og støt din forening

Vores koncept er meget enkelt.

Vi har indgået en række leverandør- og samarbejdsaftaler med et antal forskellige og nøje udvalgte leverandører og detailbutikker. Vores leverandører tilbyder et varieret udvalg af varer i høj kvalitet til foreningens medlemmer i løbet af de enkelte Klikfunding-kampagner.

Disse varer kan være alt fra produkter for bl.a. personlig pleje til interiør og højt profilerede forbrugsgoder.

De varer, som foreningen udvælger til den enkelte kampagne, tilbydes foreningens medlemmer til en særlig favorabel pris i hele kampagneperioden.

Sammen med foreningen tilpasser vi de enkelte varer til den enkelte kampagne og medlemmer. På den måde vil medlemmerne opleve størst værdi ved at støtte kampagnen og deres egen forening.

Familie, venner og bekendte er også en del af Klikfunding-kampagnen

Klikfunding-kampagnerne tilrettelægges, så de er attraktive for foreningens medlemmer, og deres familie og venner. Den enkelte kampagne afstemmes med foreningens øvrige formål og strategi.

Klikfunding-kampagnernes primære formål er at rejse kapital i form af marketingbidrag til foreningen. Det mål nås ved at få størst mulig omsætning hos de enkelte online-butikker og leverandører.

Derfor vil det være naturligt, at foreningen også tillader dens medlemmer at dele gode kampagne-tilbud til venner og bekendte, der blot skal melde sig ind i foreningen for at få adgang til de gode kampagne-tilbud.

Hvorfor Klikfunding?

Klikfunding er en anderledes, nem og effektiv måde at donere og rejse penge på for den enkelte patient og- medlemsforening.

Klikfunding tilføjer kapitalt til foreninger, der alle arbejder for at forbedre livskvaliteten for deres medlemmer og deres pårørende – uanset hvilken sygdom eller handicap, der er tale om.

De marketingbidrag, som den enkelte forening opnår gennem et samarbejde med Klikfunding – er sammen med foreningens øvrige økonomiske bidrag – med til at forbedre foreningens muligheder for at sikre sine medlemmer de optimale livsvilkår på trods af deres handicap eller sygdom.

De enkelte marketingbidrag kan også bidrage til forskningen indenfor konkrete områder, der nu og i fremtiden kan være med til at lindre eller helbrede sygdommen eller handicappet.

De marketingbidrag, som foreningen modtager gennem et samarbejde med Klikfunding, er baseret på en procentdel af medlemmernes varekøb i kampagneperioden hos de enkelte leverandørers onlinebutikker.

Klikfunding-kampagner er hjælp til selvhjælp

De marketingbidrag, som foreningen opnår gennem Klikfunding-kampagnen, tager udgangspunkt i medlemmernes hjælp til selvhjælp.

Hver gang et medlem køber én eller flere af de udvalgte varer i kampagneperioden, er medlemmerne med til at skabe en mærkbar økonomisk værdi for deres egen forening.

Medlemmet bidrager også til at forbedre sine egne og andre medlemmers livskvalitet og livsvilkår.

Gennem vores online-platform tilbyder vi foreningens medlemmer favorable priser på en række varer i meget høj kvalitet fra en række kendte online-butikker.

Når det enkelte medlem køber en eller flere varer, støtter medlemmet automatisk sin egen forening med et beløb.

Hvordan forløber en Klikfunding-kampagne?

Vi stiller vores koncept, online-platform og viden til rådighed. Vi hjælper også foreningen med at tilrettelægge og eksekvere 4 årlige klikfunding-kampagner á min. én måneds varighed i løbet af en 12 måneders periode.

Alle medlemsforeninger er unikke

Alle Klikfunding-kampagner tilrettelægges og tilpasses foreningens formål og medlemmer.

Online-butikker og leverandører

Klikfunding og foreningen udvælger de online-butikker og leverandører, som passer til foreningens medlemmer og formål.  

Klikfunding har ingået aftaler med en række butikker og leverandører, som tilbyder forskellige varer til foreninger til hver Klikfunding-kampagne.

Klikfunding har erfaring med at sammensætte kampagner og varesortimenter, som giver det optimale marketingbidrag til foreningen.

Rådgivning om kampagnen

Klikfunding rådgiver foreningen om, hvordan kampagnerne bedst afvikles og udvikles.

Klikfunding rådgiver også om online markedsføring, hvis dette ønskes.

Klikfundings rolle kan afgrænses til kun at dække enten rådgivning eller eksekveringen af kampagnen.

Klikfundings rolle kan altid tilpasses den enkelte forenings egne kompetencer og ressourcer.

It-system styrer hver kampagne

Hver kampagne styres ved hjælp af et specielt udviklet it-system. På den måde minimerer vi den tid og de ressourcer, foreningen selv skal bruge i løbet af kampagnen.

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din forening med klikfunding, er du velkommen til at kontakte Adm. direktør og partner Andreas Albæk.

 

+45 28 196 672 aa@klikfunding.dk