Om Klikfunding

Klikfunding, rådgiver og hjælper danske patient- og medlemsforeninger med fundraising, der for mange foreninger er et nødvendigt supplement til indtægterne fra bl.a. medlemskontingenter og tipsmidler.

Vi stiller en online platform til rådighed for foreningerne og etablere en individuel landingside til hver forening indeholdne tilknyttede webshops.

Det primære formål er, at foreningens medlemmer via køb støtter deres forening økonomisk.

Et andet formål med Klikfunding-kampagnerne er at skabe optimale rammer for en tættere dialog, interaktion og relation mellem foreningen og dens medlemmer.

Hvorfor Klikfunding?

Klikfunding er en anderledes, nem og effektiv måde at rejse penge på for patient- og sportsforeninger samt medlemsorganisationer.

Klikfunding tilfører kapital til foreninger, der alle arbejder for at forbedre livskvaliteten for deres medlemmer og deres pårørende – uanset hvilken sygdom eller handicap, der er tale om, ligesom der sikres bedre faciliteter for medlemmer af sportsklubber eller almene oplysnings- og uddannelsesforbund o.l.

De marketingbidrag, som den enkelte forening opnår gennem et samarbejde med Klikfunding – er sammen med foreningens øvrige økonomiske bidrag – med til at forbedre foreningens muligheder for at sikre sine medlemmer de optimale vilkår hvad enten der er tale om deres handicap eller sygdom eller fritidsaktiviteter.

 

 

 

Og for alle de NGO’er, som arbejder for en bedre verden for mennesker, dyr eller natur vil de supplerende bidrag uden tvivl være med til at gøre en forskel.

De marketingbidrag, som foreningen modtager gennem et samarbejde med Klikfunding, er baseret på en procentdel af medlemmernes varekøb i kampagneperioden hos de enkelte leverandørers onlinebutikker.

Hvordan er Klikfunding-processen?

Vi stiller vores koncept, online-platform og viden til rådighed. Det gør vi ved at etablere en landingside for foreningen indeholdne tilknyttede leverandører og deres webshops. 

Markedsføring overfor foreningens medlemmer

Foreningen markedsføre den individuelle landingsside overfor medlemmer enten via periodiske mail udsendelser eller ved markedsføring på foreningens Facebook.

Klikfunding har ingået aftaler med en række butikker og leverandører, som tilbyder forskellige varer til foreningerne.

I mange tilfælde er der tale om særlige gode tilbud ofte med tilknyttede rabatter eller specielle tilbud.

Rådgivning af forening

Klikfunding rådgiver foreningen om, hvordan markedsføringen overfor medlemmerne bedst tilretlægges.

Klikfunding rådgiver også om online markedsføring, hvis dette ønskes.

Klikfundings rolle kan efter aftale ændres fra generelle rådgivning til aktiv og ansvarlig gennemførelse på vegne af foreningen imod betaling.

Klikfundings rolle kan altid tilpasses den enkelte forenings egne kompetencer og ressourcer.

It-system understøtter administration

Klikfunding benytter et special udviklet IT system til administration af leverandører – foreningensaftaler samt administration. Derved minimeres tid og ressourcer anvendt til administration og afregning. 

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din forening med klikfunding, er du velkommen til at kontakte Adm. direktør og partner Andreas Albæk.

 

+45 28 196 672 aa@klikfunding.dk