Om Klikfunding

Klikfunding, rådgiver og hjælper danske patient- og medlemsforeninger med fundraising, der for mange foreninger er et nødvendigt supplement til indtægterne fra bl.a. medlemskontingenter og tipsmidler.

Vi hjælper den enkelte forening med at planlægge, strukturere og eksekvere 4 årlige Klikfunding-kampagner á hver min. én måneds varighed. Målet med kampagnerne er at tilføre foreningen ny kapital og hverve nye medlemmer.

Et andet formål med Klikfunding-kampagnerne er at skabe optimale rammer for en tættere dialog, interaktion og relation mellem foreningen og dens medlemmer.

Kampagnerne kan også være med til at fastholde medlemmerne. 

Hvorfor Klikfunding?

Klikfunding er en anderledes, nem og effektiv måde at rejse penge på for patient- og sportsforeninger samt medlemsorganisationer.

Klikfunding tilfører kapital til foreninger, der alle arbejder for at forbedre livskvaliteten for deres medlemmer og deres pårørende – uanset hvilken sygdom eller handicap, der er tale om, ligesom der sikres bedre faciliteter for medlemmer af sportsklubber eller almene oplysnings- og uddannelsesforbund o.l.

De marketingbidrag, som den enkelte forening opnår gennem et samarbejde med Klikfunding – er sammen med foreningens øvrige økonomiske bidrag – med til at forbedre foreningens muligheder for at sikre sine medlemmer de optimale vilkår hvad enten der er tale om deres handicap eller sygdom eller fritidsaktiviteter.

 

 

 

De enkelte marketingbidrag kan også bidrage til forskningen indenfor konkrete områder, der nu og i fremtiden kan være med til at lindre eller helbrede sygdomme eller handicaps.

De marketingbidrag, som foreningen modtager gennem et samarbejde med Klikfunding, er baseret på en procentdel af medlemmernes varekøb i kampagneperioden hos de enkelte leverandørers onlinebutikker.

Hvordan forløber en Klikfunding-kampagne?

Vi stiller vores koncept, online-platform og viden til rådighed. Vi hjælper også foreningen med at tilrettelægge og eksekvere 4 årlige klikfunding-kampagner á min. én måneds varighed i løbet af en 12 måneders periode.

Alle medlemsforeninger er unikke

Alle Klikfunding-kampagner tilrettelægges og tilpasses foreningens formål og medlemmer.

Online-butikker og leverandører

Klikfunding og foreningen udvælger de online-butikker og leverandører, som passer til foreningens medlemmer og formål.  

Klikfunding har ingået aftaler med en række butikker og leverandører, som tilbyder forskellige varer til foreninger til hver Klikfunding-kampagne.

Klikfunding har erfaring med at sammensætte kampagner og varesortimenter, som giver det optimale marketingbidrag til foreningen.

Rådgivning om kampagnen

Klikfunding rådgiver foreningen om, hvordan kampagnerne bedst afvikles og udvikles.

Klikfunding rådgiver også om online markedsføring, hvis dette ønskes.

Klikfundings rolle kan afgrænses til kun at dække enten rådgivning eller eksekveringen af kampagnen.

Klikfundings rolle kan altid tilpasses den enkelte forenings egne kompetencer og ressourcer.

It-system styrer hver kampagne

Hver kampagne styres ved hjælp af et specielt udviklet it-system. På den måde minimerer vi den tid og de ressourcer, foreningen selv skal bruge i løbet af kampagnen.

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din forening med klikfunding, er du velkommen til at kontakte Adm. direktør og partner Andreas Albæk.

 

+45 28 196 672 aa@klikfunding.dk