NY SALGSKANAL UDEN ETABLERINGSOMKOSTNINGER

Med Klikfunding som samarbejdspartner får jeres webshop adgang til loyale foreningsmedlemmer og deres pårørende i bl.a. danske patientforeninger, sportsklubber samt oplysnings- og uddannelsesforbund.

Alene en målgruppe som patientforeninger udgør tilsammen godt 1.5 mio. medlemmer, hvortil kommer deres pårørende og nære venner, som minimum er halvanden gang større.

Altså alene for de danske patientforeninger en samlet målgruppe på ca. 3 – 3,75 mio. loyale foreningsmedlemmer, deres pårørende og nære venner.

Lidt om målgrupperne

Patientforeningerne er organiseret i ”Danske Patienter”, som er en paraplyorganisation for 21 medlemsorganisationer, der omfatter i alt ca. 900.000 medlemmer. Hertil kommer Danske Handicaporganisationer med ca. 340.000 medlemmer fordelt på 35 foreninger og endelig et ikke helt fast defineret antal individuelle patientforeninger, som f.eks. Psoriasisforeningen med ca. 165.000 foreningsmedlemmer.

Og antallet af medlemmer i sportsforeninger tæller ca. 2.6 mio. medlemmer, hvortil kommer pårørende og nære venner og for oplysnings- og uddannelsesforbund samt NGO’er inden for f.eks. dyrevelfærd, natur og menneskers levevilkår i øvrigt er der ligeledes tale om et meget stort antal medlemmer.

 

 

Det er de målgrupper, som Klikfunding tilbyder at etablere en salgskanal til.

Det sker vel at mærke uden nogen form for etableringsomkostninger, annoncering, direct mail kampagner eller personlig salgsindsats for den enkelte webshop/leverandør, som indgår aftale med Klikfunding og dermed fået adgang til de foreninger og deres medlemmer, som vi samarbejder med.

Markedsføring af jeres webshop samt varesortiment

Klikfunding markedsføre jeres webshop overfor foreningers medlemmer på individuelle landingsider.

Udover markedsføring på foreningerne individuelle landingsider, så markedsføres jeres webshops af Klikfunding på Facebook og som nyhed på Klikfundings hjemmeside.

Se demo side

Special udviklet it-system styrer hver kampagne

Vi styrer handelsprocessen ved hjælp af et specielt udviklet it-system, der automatiserer hele kampagneforløbet. Det betyder, at du som leverandør – din webshop – kun behøver at bruge et minimum af ressourcer.

Det eneste du skal levere, er en ”unik kode” for hver af de foreninger, som deltager i de enkelte månedskampagner. Koderne lægges ind i vores it-system, hvor koderne sikrer registreringer af hvert enkelt medlemskøb i jeres webshop samt hvilken forening medlemmet kommer fra.

Betaling af variabelt marketingbidrag fra den enkelte WEBSHOP

For markedsføring af jeres webshop overfor de enkelte foreningers medlemmer, deres pårørende og nære venner modtager Klikfunding x% af deres samlede køb, excl. moms, i jeres webshop (marketingbidrag) ved udløb af hver måned.

Klikfunding fordeler det modtagne marketingbidrag med 50% til den enkelte forening og 50% til Klikfunding.

LYDER DET INTERESSANT, SÅ KONTAKT VORES SALGSTEAM

Andreas Albæk

Adm. Direktør, Partner

Mail: aa@klikfunding.dk

Tlf.: +45 28 196 672

Lars Frohn

IT-Ansvarlig, Partner

Mail: lf@klikfunding.dk

Tlf.: +45 22 557 345