SHOP OG STØT DIN FORENING

Vores koncept er meget enkelt.

Vi har indgået en række leverandør- og samarbejdsaftaler med et antal forskellige og nøje udvalgte leverandører og detailbutikker. Vores leverandører tilbyder et varieret udvalg af varer i høj kvalitet til foreningens medlemmer i løbet af de enkelte Klikfunding-kampagner.

Disse varer kan være alt fra produkter for bl.a. personlig pleje til interiør og højt profilerede forbrugsgoder.

De varer, som foreningen udvælger til den enkelte kampagne, tilbydes foreningens medlemmer til en særlig favorabel pris i hele kampagneperioden.

Sammen med foreningen tilpasser vi de enkelte varer til den enkelte kampagne og medlemmer. På den måde vil medlemmerne opleve størst værdi ved at støtte kampagnen og deres egen forening.

Familie, venner og bekendte er også en del af Klikfunding-kampagnen

Klikfunding-kampagnerne tilrettelægges, så de er attraktive for foreningens medlemmer, og deres familie og venner. Den enkelte kampagne afstemmes med foreningens øvrige formål og strategi.

Klikfunding-kampagnernes primære formål er at rejse kapital i form af marketingbidrag til foreningen. Det mål nås ved at få størst mulig omsætning hos de enkelte online-butikker og leverandører.

Derfor vil det være naturligt, at foreningen også tillader dens medlemmer at dele gode kampagne-tilbud til venner og bekendte, der blot skal melde sig ind i foreningen for at få adgang til de gode kampagne-tilbud.

Klikfunding-kampagner er hjælp til selvhjælp

De marketingbidrag, som foreningen opnår gennem Klikfunding-kampagnen, tager udgangspunkt i medlemmernes hjælp til selvhjælp.

Hver gang et medlem køber én eller flere af de udvalgte varer i kampagneperioden, er medlemmerne med til at skabe en mærkbar økonomisk værdi for deres egen forening.

Medlemmet bidrager også til at forbedre sine egne og andre medlemmers livskvalitet og livsvilkår.

Gennem vores online-platform tilbyder vi foreningens medlemmer favorable priser på en række varer i meget høj kvalitet fra en række kendte online-butikker.

Når det enkelte medlem køber en eller flere varer, støtter medlemmet automatisk sin egen forening med et beløb.

Lyder det interessant, så kontakt vores salgsteam

Andreas Albæk

Adm. Direktør, Partner

Mail: aa@klikfunding.dk

Tlf.: +45 28 196 672

Lars Frohn

Partner

Mail: lf@klikfunding.dk

Tlf.: +45 22 557 345